E O
Default 04 min

Habitatge Gràcia

Default ea min
Default 03 02 min
L'objectiu és, amb una mínima economia, aconseguir a un habitatge d'escassa superfície i pocs metres de façana sensació d'amplitud i llum natural.
Default 06 min
Default 05 14 min
Com a estratègia es construeixen armaris que no arriben fins al sostre donant major amplitud visual. El blanc inunda l'habitatge de llum natural i el nou paviment negre introduït ressalta i posa en contrast el paviment hidràulic.
Default 07 min
Default 09 13 min
L'espai obert principal concentra les diverses activitats de la casa, sala-menjador-cuina, estudi, lloc de reunió, etc, sent un espai flexible que permet llibertat en la distribució del mobiliari segons les preferències de l'usuari.
Default 11 12 min
Default 10 min
El vidre col·locat en la part superior del bany i el gran mirall enfrontat a aquest ens proporcionen sensació d'amplitud millorant considerablement les qualitats d'aquest espai.
Default plantas ok min
Default sec