E O
Default palos min

Mobiliari porteria Eixample

Default 50 prop
Default secc
El contenidor és el vestíbul de l'edifici, amb una planta simètrica i corba, sostres de gran altura, paviments i sòcols de marbre blanc i motllures en les seves parets.
Default 25 b
El mostrador és una peça que s'introdueix com a element modern en contrast amb el seu entorn. Es col·loca tangent als murs i pilars que l'envolten, separant-se i adaptant-se amb la seva forma a la planta del vestíbul.
Default axonom