E O
EO arquitectura és ara dos estudis independents: Adrian Elizalde Architecture i Clara Ocaña arquitecta. A continuació trobareu la nova informació de contacte:
Adrian Elizalde Architecture
info@adrianelizalde.com
+34 628816412

Clara Ocaña arquitecta
c.ocana@coac.net
+34 646244018